tirsdag 8. februar 2011

Hvordan er media med på å skape, forsterke og motvirke informasjonskløfter? - Innledning

Media er blitt en stor og viktig del av dagens samfunn, og det er her vi plukker til oss store deler av vår kunnskap. I denne sammenhengen vil jeg snakke om mediene: avis, radio, tv og internett.

I løpet av en dag strømmer det enorme mengder informasjon i gjennom disse kanalene, informasjon som er med på å skape, forsterke og motvirke informasjonskløfter.

En informasjonskløft kan ofte defineres som et skille mellom de som vet noe de andre ikke vet og de som ikke vet det. Når et slikt skille oppstår, er det ikke mye som skal til for å forsterke det fordi det er lettere for de som allerede vet noe og har gode referanser og tilnærme seg videre kunnskap, enn det er for de som ikke har disse referansene.

I dagens samfunn er kunnskap en kilde til makt. Og i denne sammenhengen kan vi lure på om informasjonskløftene kan være med på og for eksempel svekke et demokrati?

2 kommentarer:

  1. Denne innledningen likte jeg! Liker hvordan du skriver det på en lett forståelig måte. Du definerer uttrykket "informasjonskløft" veldig bra, så bra at jeg trur ingen vil ha noe som helst problem med å skjønne hva du mener.

    Er ikke helt sikker på om Hvordan informasjonskløfter påvirker et demokrati er relevant.

    SvarSlett
  2. Det meste er på plass her. Jeg liker problemstillingen din.På hvilken måte kan informasjonskløfter i et samfunn svekke demokratiet? Kunnskap er makt. I dette ligger det at grupper i samfunnet som kan nyttiggjøre seg informasjonen og tilegne seg kunnskap har lettere for å påvirke og utøve makt. Husk at Internett er et nettverk av datamaskiner som er basis for en mengde kommunikasjonstjenester.

    SvarSlett